Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2004 / Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán lồng ruột ở trẻ em

Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán lồng ruột ở trẻ em

GIA-TRI-CUA-SIEU-AM-TRONG-CHAN-DOAN-LONG-RUOT-O-TRE-EM.pdf

Check Also

An ultrasound scoring system to predict of developing shock for dengue hemorrhagic fever

ULTRASOUND-IN-THE-EMERGENCY-DEPARTMENT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *