Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2008 / GIÁ TRỊ CỦA 4 XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUI KHÔNG XÂM LẤN TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG XƠ HOÁ GAN

GIÁ TRỊ CỦA 4 XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUI KHÔNG XÂM LẤN TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG XƠ HOÁ GAN

GIA-TRI-CUA-4-XN-THUONG-QUI-KHONG-XAM-LAN-TRONG-DANH-GIA-TINH-TRANG-XO-HOA-GAN.pdf

Advertisements

Check Also

CHẨN ĐOÁN CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VIÊM GAN B MẠN Ở BỆNH NHÂN CÓ ALT CAO TẠI KHOA KHÁM BỆNH

CHAN-DOAN-CAC-GIAI-DOAN-CUA-VIEM-GAN-B-MAN-O-BN-CO-ALT-CAO-TAI-KHOA-KHAM-BENH.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *