Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2005 / ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH AN GIANG TỪ THÁNG 02/2004- 7/2005

ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH AN GIANG TỪ THÁNG 02/2004- 7/2005

DIEU-TRI-TIEU-SOI-HUYET-TRONG-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-CO-ST-CHENH-LEN-TAI-TT-TIM-MACH-AG-TU-T2-2004-DEN-7-2005.pdf

Advertisements

Check Also

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHIẾU KHỐI XOANG SÀNG VÀO Ổ MẮT TRÊN PHIM X QUANG

NGHIEN-CUU-KY-THUAT-CHIEU-KHOI-XOANG-SANG-VAO-O-MAT-TREN-PHIM-X-QUANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *