Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim cấp có st chênh lên tại trung tâm tim mạch an giang từ tháng 02/2004- 7/2005

Điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim cấp có st chênh lên tại trung tâm tim mạch an giang từ tháng 02/2004- 7/2005

DIEU-TRI-TIEU-SOI-HUYET-TRONG-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-CO-ST-CHENH-LEN-TAI-TT-TIM-MACH-AG-TU-T2-2004-DEN-7-2005.pdf

Advertisements

Check Also

Nghiên cứu kỹ thuật chiếu khối xoang sàng vào ổ mắt trên phim x quang

NGHIEN-CUU-KY-THUAT-CHIEU-KHOI-XOANG-SANG-VAO-O-MAT-TREN-PHIM-X-QUANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *