Home / Thông Báo / DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM CÁ NHÂN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I TẠI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG NĂM 2015

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM CÁ NHÂN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I TẠI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG NĂM 2015

BANG_TONG_HOP_DIEM_XET_TUYEN_NAM_2015.pdf

Advertisements

Check Also

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

BỆNH VIỆN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015 ĐỀ NGHỊ CÁC …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *