Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Đánh giá yếu tố dự đoán dị vật đồng tiền tự trôi xuống

Đánh giá yếu tố dự đoán dị vật đồng tiền tự trôi xuống

DANH-GIA-YEU-TO-DU-DOAN-DI-VAT-DONG-TIEN-TU-TROI-XUONG.pdf

Advertisements

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *