Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án cải tiến của điều dưỡng tại bệnh viện an giang

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án cải tiến của điều dưỡng tại bệnh viện an giang

Chuyên đề Điều dưỡng:
Huỳnh Thị Mỹ Thanh, Lê Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Phi Yến và Võ Trường Đình

DANH-GIA-THUC-TRANG-VA-GIAI-PHAP-NANG-CAO-CHAT-LUONG-GHI-CHEP-HO-SO-BENH-AN-CAI-TIEN-CUA-DD-TAI-BVAG.pdf

Advertisements

Check Also

Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *