Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2011 / ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TẠI BVĐKKV TỈNH AN GIANG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TẠI BVĐKKV TỈNH AN GIANG

DANH-GIA-KET-QUA-DIEU-TRI-VIEM-RUOT-THUA-TAI-BVDKKVAG.pdf

Advertisements

Check Also

SO SÁNH TỈ LỆ SÓT NHAU SAU SINH CỦA 2 PHƯƠNG PHÁP SỔ NHAU TÍCH CỰC VÀ CỔ ĐIỂN

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *