Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Đánh giá kết quả điều trị viêm ruột thừa tại bvđkkv tỉnh an giang

Đánh giá kết quả điều trị viêm ruột thừa tại bvđkkv tỉnh an giang

DANH-GIA-KET-QUA-DIEU-TRI-VIEM-RUOT-THUA-TAI-BVDKKVAG.pdf

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *