Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2012 / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU KHI RÚT MEROCEL MŨI VỚI THUỐC TÊ LIDOCAIN 10%

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU KHI RÚT MEROCEL MŨI VỚI THUỐC TÊ LIDOCAIN 10%

Chuyên đề điều dưỡng:
Đặng Ngọc Nhị, Ngô Xuân Kiều, Châu Ngọc Bích, Bùi Văn Te

DANH-GIA-HIEU-QUA-GIAM-DAU-KHI-RUT-MEROCEL-MUI-VOI-THUOC-TE-LIDOCAIN-10-PHAN-TRAM.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *