Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2012 / Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Chuyền đề điều dưỡng:
Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh Hùng

DANH-GIA-HIEU-QUA-CUA-VAN-DONG-SOM-TRONG-DIEU-TRI-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP.pdf

Advertisements

Check Also

So sánh hiệu quả gây tê trong nội soi chẩn đoán giữa 2 phương pháp xịt tê và đặt mèche

Chuyên đề Điều dưỡng:Võ Quang Trí, Lê Thị Hoàng Khải, Lý Thị Xinh SO-SANH-HIEU-QUA-GAY-TE-TRONG-NOI-SOI-CHAN-DOAN-GIUA-2-PHUONG-PHAP-XIT-TE-VA-DAT-MECHE.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *