Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2012 / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 2 TƯ THẾ NGỔI KINH ĐIỂN VÀ NẰM TRONG THỦ THUẬT LẤY DỊ VẬT MŨI BẰNG CÂY MÓC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 2 TƯ THẾ NGỔI KINH ĐIỂN VÀ NẰM TRONG THỦ THUẬT LẤY DỊ VẬT MŨI BẰNG CÂY MÓC

Chuyên đề điều dưỡng:
Nguyễn Xuân Chinh, Hà Việt Trúc, Lê Văn Đức

DANH-GIA-HIEU-QUA-2-TU-THE-NGOI-KINH-DIEN-VA-NAM-TRONG-THU-THUAT-LAY-DI-VAT-MUI-BANG-CAY-MOC.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *