Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Đánh giá độ chính xác của nội soi chẩn đoán mũi xoang

Đánh giá độ chính xác của nội soi chẩn đoán mũi xoang

DANH-GIA-DO-CHINH-XAC-CUA-NOI-SOI-CHAN-DOAN-MUI.pdf

Check Also

Nghiên cứu kỹ thuật chiếu khối xoang sàng vào ổ mắt trên phim x quang

NGHIEN-CUU-KY-THUAT-CHIEU-KHOI-XOANG-SANG-VAO-O-MAT-TREN-PHIM-X-QUANG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *