Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng cushing do dùng glucocorticoids

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng cushing do dùng glucocorticoids

13-danh-gia-dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-cua-hoi-chung-cushing-do-dung-glucocorticoids

Check Also

Cách chuyển dạng số liệu ra phân phối chuẩn

19-cach-chuyen-dang-so-lieu