Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2012 / ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY TỬ VONG SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG 2010 – 2011

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY TỬ VONG SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG 2010 – 2011

Dương Thanh Long,  Trương Thị Mỹ Tiến, Huỳnh Thị Cẩm Nhung, Lê Thị Thu Nguyệt

DANH-GIA-CAC-YEU-TO-NGUY-CO-GAY-TU-VONG-SO-SINH-TAI-KHOA-NHI-BVDKTTAG-2010-2011.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *