Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2011 / ĐÁI THÁO ĐƯỜNG LÀ YẾU TỐ LÀM TĂNG FERRITIN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI C MẠN

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG LÀ YẾU TỐ LÀM TĂNG FERRITIN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI C MẠN

DAI-THAO-DUONG-LA-YEU-TO-LAM-TANG-FERRITIN-O-BENH-NHAN-VIEM-GAN-SIEU-VI-C-MAN.pdf

Advertisements

Check Also

SO SÁNH TỈ LỆ SÓT NHAU SAU SINH CỦA 2 PHƯƠNG PHÁP SỔ NHAU TÍCH CỰC VÀ CỔ ĐIỂN

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *