Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2012 / ĐẶC ĐIỂM LAO PHỔI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

ĐẶC ĐIỂM LAO PHỔI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Phan Thanh Dũng, PhanThanh Viên, Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Chế Linh

DAC-DIEM-LAO-PHOI-BN-DAI-THAO-DUONG.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *