Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2011 / Đặc điểm lâm sàng và giá trị các dấu hiệu cảnh báo tiên đoán sốc ở trẻ em mắc sốt xuất huyết dengue theo bảng phân loại mới của who 2009

Đặc điểm lâm sàng và giá trị các dấu hiệu cảnh báo tiên đoán sốc ở trẻ em mắc sốt xuất huyết dengue theo bảng phân loại mới của who 2009

DAC-DIEM-LAM-SANG-VA-GIA-TRI-CAC-DAU-HIEU-CANH-BAO-TIEN-DOAN-SOC-O-TRE-EM-MAC-SXH-DENGUE-THEO-BANG-PHAN-LOAI-MOI-CUA-WHO-2009.pdf

Advertisements

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *