Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học

Tài liệu y học

Các phương pháp điều trị kháng đông ở bệnh nhân rung nhĩ

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÁNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ ĐÃ CAN THIỆP MẠCH VÀNH: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP. Antithrombotic therapy strategies for atrial fibrillation patients undergoing percutaneous coronary intervention: A systematic review and network meta-analysis. Gong X1, Tang S2, Li J1, Zhang X1, Tian X1, Ma S1. …

Xem Thêm »

Mannitol và kết cục trong xuất huyết não

Mannitol và kết cục trong xuất huyết não Mannitol and Outcome in Intracerebral Hemorrhage Wang X1, Arima H1, Yang J1, Zhang S1, Wu G1, Woodward M1, Muñoz-Venturelli P1, Lavados PM1, Stapf C1, Robinson T1, Heeley E1, Delcourt C1, Lindley RI1, Parsons M1, Chalmers J1, Anderson CS2; INTERACT2 Investigators. Stroke, 2015 Oct;46(10):2762-7. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.009357. Epub 2015 Aug 11. Đặt vấn đề và mục đích Mannitol thường được sử dụng …

Xem Thêm »

TEP so với Lichtenstein

TEP so với Lichtenstein: Kỹ thuật nào tốt hơn cho điều trị thoát vị bẹn lần đầu một bên ở nam giới?. TEP versus Lichtenstein: Which technique is better for the repair of primary unilateral inguinal hernias in men?. Köckerling F1, Stechemesser B2, Hukauf M3, Kuthe A4, Schug-Pass C5. Surg Endosc. 2016 Aug;30(8):3304-13. doi: …

Xem Thêm »

Sử dụng thuốc vận mạch và hydrocortison trong sốc nhiễm trùng kháng trị

Hiệu quả huyết động ngắn hạn khi điều trị đồng thời thuốc vận mạch với hydrocortisone và nhu cầu thuốc vận mạch trong sốc nhiễm trùng kháng trị Concomitant vasopressin and hydrocortisone therapy on short-term hemodynamic effects and vasopressor requirements in refractory septic shock. Buckley MS1, MacLaren R2. J Crit Care. 2017 …

Xem Thêm »

So sánh terlipressin với octreotide

SO SÁNH TERLIPRESSIN VỚI OCTREOTIDE KẾT HỢP VỚI THẮT TĨNH MẠCH THỰC QUẢN DÃN TRONG KIỂM SOÁT XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CẤP DO VỠ DÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN. MỘT NGHIÊN CỨU TIỀN CỨU NGẪU NHIÊN. Comparison of terlipressin and octreotide with variceal ligation for controlling acute esophageal variceal bleeding–a …

Xem Thêm »

Hiệu quả của đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi dưới hướng dẫn siêu âm: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

  Efficacy of Ultrasound-Guided Peripheral Intravenous Access: A Systematic Review and Meta-Analysis. Kuo CC1, Wu CY2, Feng IJ3, Lee WJ4. Hu Li Za Zhi. 2016 Dec;63(6):89-101. doi: 10.6224/JN.63.6.89. Tổng quan: Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi là một thủ thuật phổ biến, xâm lấn trong thực hành lâm sàng. Đường truyền tĩnh mạch khó …

Xem Thêm »

Metformin, nguy cơ ung thư và tử vong: một tổng quan có hệ thống và phân tích gộp.

Metformin and cancer risk and mortality: a systematic review and meta-analysis. Gandini S1, Puntoni M2, Heckman-Stoddard BM3, Dunn BK4, Ford L5, DeCensi A6, Szabo E7. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Sep;7(9):867-85. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-13-0424. Epub 2014 Jul Tóm tắt Các phân tích gộptrước đây đã chỉ ra rằng thuốc điều trị ĐTĐ metformin có liên quan đến giảm tỉ …

Xem Thêm »

Tính an toàn của atorvastatin ở những bệnh nhân châu á trong các nghiên cứu lâm sàng

Safety of atorvastatin in Asian patients within clinical trials. Chan JC1, Kong AP1, Bao W2, Fayyad R2, Laskey R2. Cardiovasc Ther. 2016 Dec;34(6):431-440. doi: 10.1111/1755-5922.12214. MỤC ĐÍCH: Nghiên cứu này đánh giá an toàn atorvastatin ở các bệnh nhân Châu Á đã tham gia vào 58 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. PHƯƠNG PHÁP: Dữ liệu từ …

Xem Thêm »

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp về kháng sinh dự phòng trong viêm tụy cấp nặng.

  Systematic review and meta-analysis of antibiotic prophylaxis in severe acute pancreatitis. Wittau M1, Mayer B, Scheele J, Henne-Bruns D, Dellinger EP, Isenmann R. Scand J Gastroenterol. 2011 Mar;46(3):261-70. doi: 10.3109/00365521.2010.531486. Epub 2010 Nov 10. Tóm tắt Mục tiêu Tỷ lệ mắc mới của viêm tụy cấp trên toàn thế …

Xem Thêm »