Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học

Tài liệu y học

So sánh ức chế bơm proton liều cao với liều thấp sau cầm máu qua nội soi trong những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày: Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.

High-dose vs non-high-dose proton pump inhibitors after endoscopic treatment in patients with bleeding peptic ulcer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Wang CH1, Ma MH, Chou HC, Yen ZS, Yang CW, Fang CC, Chen SC. Arch Intern Med. 2010 May 10;170(9):751-8. doi: 10.1001/archinternmed.2010.100. Tổng quan Ức chế bơm proton (PPIs) liều cao đã được …

Xem Thêm »

Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên về sử dụng acid ursodeoxycholic trong bệnh xơ gan mật nguyên phát: một phân tích gộp.

Randomised controlled trials of ursodeoxycholic-acid therapy for primary biliary cirrhosis: a meta-analysis. Goulis J1, Leandro G, Burroughs AK. Lancet. 25;354(9184):1053-60. Tóm tắt Đặt vấn đề Ursodeoxycholic acid (UDCA) là phương pháp duy nhất được chấp thuận cho xơ gan mật nguyên phát, nhưng hiệu quả của nó đối với sự tiến triển của …

Xem Thêm »

LCZ696 Một thuốc mới hứa hẹn trong điều trị tăng huyết áp

LCZ696, a promising novel agent in treating hypertension (a meta-analysis of randomized controlled trials). Ye L#1, Wang J#1, Chen Q1, Yang X1. Oncotarget. 2017 Nov 14;8(64):107991-108005. doi: 10.18632/oncotarget.22442. eCollection 2017 Dec 8. ĐẶT VẤN ĐỀ: Để xác định tính hiệu quả và sự an toàn của LCZ696 trong điều trị tăng huyết áp, chúng tôi …

Xem Thêm »

Deferasirox trong điều trị quá tải sắt ở những người bị thalassemia.

Deferasirox for managing iron overload in people with thalassaemia. Bollig C, Schell LK, Rücker G, Allert R, Motschall E, Niemeyer CM, Bassler D, Meerpohl JJ. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 15;8:CD007476. doi: 10.1002/14651858.CD007476.pub3. TỔNG QUAN Thalassemia là bệnh thiếu máu di truyền do hồng cầu không hiệu quả. Đặc biệt, những người bệnh thalassemia sẽ phát …

Xem Thêm »

Phân tích gộp: Bổ sung Canxi, Vitamin D Không Ngăn Ngừa Gãy xương ở Người Cao tuổi trong Cộng đồng

Phân tích gộp: Bổ sung Canxi, Vitamin D Không Ngăn Ngừa Gãy xương ở Người Cao tuổi trong Cộng đồng Meta-Analysis: Calcium, Vitamin D Supplements Don’t Prevent Fractures in Community-Dwelling Elders By Amy Orciari Herman Edited by David G. Fairchild, MD, MPH MEDICAL NEWS | PHYSICIAN’S FIRST WATCH January 2, 2018 …

Xem Thêm »

Bệnh lao tiềm ẩn trong thai kỳ: một tổng quan hệ thống

BỆNH LAO TIỀM ẨN TRONG THAI KỲ: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG. Latent Tuberculosis in Pregnancy: A Systematic Review. Malhamé I1,2,3, Cormier M1,2,3, Sugarman J2,3, Schwartzman K1,2,3. PLoS One. 2016 May 5;11(5):e0154825. doi: 10.1371/journal.pone.0154825. Tổng quan: Ở những nước có tỷ lệ mắc bệnh lao thấp, người nhập cư từ các quốc gia có tỷ lệ …

Xem Thêm »

Liệu hạ magiê máu có ảnh hưởng đến kết cục của bệnh nhân điều trị tại ICU? Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

Does Hypomagnesemia Impact on the Outcome of Patients Admitted to the Intensive Care Unit? A Systematic Review and Meta-Analysis. Jiang P1, Lv Q, Lai T, Xu F. Shock. 2017 Mar;47(3):288-295. doi: 10.1097/SHK.0000000000000769. Tóm tắt Hạ magiê máu thường gặp nhưng thường bị bỏ sót ở những bệnh nhân nặng trong đơn vị chăm sóc đặc …

Xem Thêm »

Hạ magiê máu ở bệnh nhân nặng

Hạ magiê máu ở bệnh nhân nặng. Hypomagnesemia in critically ill medical patients. Limaye CS1, Londhey VA, Nadkart MY, Borges NE.  Assoc Physicians India. 2011 Jan;59:19-22. Tóm tắt Đặt vấn đề: Hạ magiê máu là một bất thường điện giải quan trọng nhưng không được chẩn đoán ở bệnh nhân nặng. Có rất nhiều …

Xem Thêm »

Cập nhật nhanh 20 điểm mới từ khuyến cáo về Tăng huyết áp từ ACC 2017

Hướng dẫn về tăng huyết áp ở người trưởng thành năm 2017 2017 Guideline for High Blood Pressure in Adults Nov 13, 2017   |  Melvyn Rubenfire, MD, FACC Authors: Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. Citation: 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood …

Xem Thêm »