Home / Tài liệu – văn bản (page 8)

Tài liệu – văn bản

So sánh các thuốc ức chế bơm proton tĩnh mạch với đường uống ở những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng

Phân tích tổng hợp: so sánh các thuốc ức chế bơm proton tĩnh mạch với đường uống ở những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng. Meta-analysis: comparison of oral vs. intravenous proton pump inhibitors in patients with peptic ulcer bleeding. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Oct;38(7):721-8. doi: …

Xem Thêm »

So sánh các thuốc ức chế bơm proton tĩnh mạch với đường uống ở những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng

Phân tích tổng hợp: so sánh các thuốc ức chế bơm proton tĩnh mạch với đường uống ở những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng. Meta-analysis: comparison of oral vs. intravenous proton pump inhibitors in patients with peptic ulcer bleeding. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Oct;38(7):721-8. doi: …

Xem Thêm »

Một thử nghiệm ngẫu nhiên của kiểm soát huyết áp tích cực so với kiểm soát huyết áp chuẩn

A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. The SPRINT Research Group N Engl J Med 2015; 373:2103-2116 November 26, 2015 Tổng quan Các mục tiêu thích hợp nhất đối với huyết áp tâm thu để giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và tử vong ở những người …

Xem Thêm »