Home / Tài liệu – văn bản (page 4)

Tài liệu – văn bản

Hiệu quả của đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi dưới hướng dẫn siêu âm: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

  Efficacy of Ultrasound-Guided Peripheral Intravenous Access: A Systematic Review and Meta-Analysis. Kuo CC1, Wu CY2, Feng IJ3, Lee WJ4. Hu Li Za Zhi. 2016 Dec;63(6):89-101. doi: 10.6224/JN.63.6.89. Tổng quan: Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi là một thủ thuật phổ biến, xâm lấn trong thực hành lâm sàng. Đường truyền tĩnh mạch khó …

Xem Thêm »

Metformin, nguy cơ ung thư và tử vong: một tổng quan có hệ thống và phân tích gộp.

Metformin and cancer risk and mortality: a systematic review and meta-analysis. Gandini S1, Puntoni M2, Heckman-Stoddard BM3, Dunn BK4, Ford L5, DeCensi A6, Szabo E7. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Sep;7(9):867-85. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-13-0424. Epub 2014 Jul Tóm tắt Các phân tích gộptrước đây đã chỉ ra rằng thuốc điều trị ĐTĐ metformin có liên quan đến giảm tỉ …

Xem Thêm »

Tính an toàn của atorvastatin ở những bệnh nhân châu á trong các nghiên cứu lâm sàng

Safety of atorvastatin in Asian patients within clinical trials. Chan JC1, Kong AP1, Bao W2, Fayyad R2, Laskey R2. Cardiovasc Ther. 2016 Dec;34(6):431-440. doi: 10.1111/1755-5922.12214. MỤC ĐÍCH: Nghiên cứu này đánh giá an toàn atorvastatin ở các bệnh nhân Châu Á đã tham gia vào 58 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. PHƯƠNG PHÁP: Dữ liệu từ …

Xem Thêm »

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp về kháng sinh dự phòng trong viêm tụy cấp nặng.

  Systematic review and meta-analysis of antibiotic prophylaxis in severe acute pancreatitis. Wittau M1, Mayer B, Scheele J, Henne-Bruns D, Dellinger EP, Isenmann R. Scand J Gastroenterol. 2011 Mar;46(3):261-70. doi: 10.3109/00365521.2010.531486. Epub 2010 Nov 10. Tóm tắt Mục tiêu Tỷ lệ mắc mới của viêm tụy cấp trên toàn thế …

Xem Thêm »

Chẩn đoán phân biệt viêm cơ tim hoặc nhồi máu cơ tim “thật sự” bằng chụp mri tim trên bn với chẩn đoán lâm sàng nmct không tắc nghẽn mạch vành: một phân tích gộp

Myocarditis or “true” infarction by cardiac magnetic resonance in patients with a clinical diagnosis of myocardial infarction without obstructive coronary disease: A meta-analysis. Tornvall P1, Gerbaud E2, Behaghel A3, Chopard R4, Collste O5, Laraudogoitia 6, Leurent G3, Meneveau N4, Montaudon M7, Perez-David E8, Sörensson P9, Agewall S10. Atherosclerosis. 2015 Jul;241(1):87-91. doi: 0.1016/j.atherosclerosis.2015.04.816. Epub 2015 May 1. Tóm tắt MỤC TIÊU: NMCT không tắc mạch …

Xem Thêm »

Rifaximin trong điều trị bệnh não do gan

Rifaximin Treatment in Hepatic Encephalopathy Nathan M. Bass, Kevin D. Mullen,, Arun Sanyal,, Fred Poordad, Guy Neff,, Carroll B. Leevy, Samuel Sigal, Muhammad Y. Sheikh,, Kimberly Beavers, , Todd Frederick,  Lewis Teperman,, Donald Hillebrand, Shirley Huang, , Kunal Merchant,  Audrey Shaw, Enoch Bortey, and William P. Forbes. NEJM Volume 362:1071-1081; …

Xem Thêm »

Alendronate trong dự phòng và điều trị loãng xương do glucocorticoide. nhóm nghiên cứu can thiệp gây loãng xương do glucocorticoid.

  Alendronate for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Glucocorticoid-Induced Osteoporosis Intervention Study Group. Randomized controlled trial Saag KG, et al. N Engl J Med. 339:292-299 DOI: 10.1056/NEJM199807303390502 Đặt vấn đề: Loãng xương là một biến chứng thường gặp khi điều trị lâu dài bằng glucocorticoide mà mà không …

Xem Thêm »

Thuốc kháng viêm nonsteroid không phải aspirin và nguy cơ xuất huyết não: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

Nonaspirin Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs and Risk of Hemorrhagic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Ungprasert P1, Matteson EL2, Thongprayoon C2. Stroke. 2016 Feb;47(2):356-64. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.011678. Epub 2015 Dec 15. Tóm tắt MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẤU: Mối liên quan giữa xuất huyết não và sử dụng kháng viêm nonstreroid (NSAIDs) không …

Xem Thêm »