Home / Thông tin dược / Cập nhật thông tin sử dụng citicolin

Cập nhật thông tin sử dụng citicolin

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng citicolin

Check Also

Thông tin thuốc

DAYTRIX (Ceftriaxon 1g) Thông tin chung: Ceftriaxon là một cephalosporin thế hệ 3 có hoạt …