Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2003 / CẢI TIẾN TRONG KỸ THUẬT NHÉT MÈCHE MŨI TRƯỚC “ MÈCHE MŨI TRƯỚC CÓ ỐNG NHỰA RỖNG“

CẢI TIẾN TRONG KỸ THUẬT NHÉT MÈCHE MŨI TRƯỚC “ MÈCHE MŨI TRƯỚC CÓ ỐNG NHỰA RỖNG“

CAI-TIEN-TRONG-KY-THUAT-NHET-MECHE-MUI-TRUOC-MECHE-MUI-TRUOC-CO-ONG-NHUA-RONG.pdf

Advertisements

Check Also

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHỊP NHANH VÀO LẠI TRONG HỘI CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *