Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / Cải tiến trong kỹ thuật nhét mèche mũi trước “ mèche mũi trước có ống nhựa rỗng“

Cải tiến trong kỹ thuật nhét mèche mũi trước “ mèche mũi trước có ống nhựa rỗng“

CAI-TIEN-TRONG-KY-THUAT-NHET-MECHE-MUI-TRUOC-MECHE-MUI-TRUOC-CO-ONG-NHUA-RONG.pdf

Advertisements

Check Also

Nhân một trường hợp nhịp nhanh vào lại trong hội chứng wolff parkinson white

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *