Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2011 / CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

CAC-YEU-TO-NGUY-CO-LIEN-QUAN-DEN-NHIEM–HELICOBACTER-PYLORI.pdf

Advertisements

Check Also

SO SÁNH TỈ LỆ SÓT NHAU SAU SINH CỦA 2 PHƯƠNG PHÁP SỔ NHAU TÍCH CỰC VÀ CỔ ĐIỂN

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *