Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Các yếu tố nguy cơ gây tử vong trẻ sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện an giang

Các yếu tố nguy cơ gây tử vong trẻ sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện an giang

CAC-YEU-TO-NGUY-CO-GAY-TU-VONG-TRE-SO-SINH-TAI-KHOA-NHI-BVAG.pdf

Check Also

Khảo sát kiến thức người chăm sóc trẻ nhiễm hiv và các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị tại phòng khám ngoại trú nhi bệnh viện an giang

KHAO-SAT-KIEN-THUC-NGUIO-CHAM-SOC-TRE-NHIEM-HIV-VA-CAC-YEU-TO-ANH-HUONG-DEN-TUAN-THU-DIEU-TRI-TAI-PK-NGOAI-TRU-NHI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *