Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2007 / Các dấu ấn viêm gan a, b, c và e ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện nhật tân

Các dấu ấn viêm gan a, b, c và e ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện nhật tân

CAC-DAU-AN-VIEM-GAN-A-B-C-VA-E-O-BN-DEN-KHAM-TAI-BENH-VIEN-NHAT-TAN.pdf

Advertisements

Check Also

Tương quan giữa giá trị chẩn đoán định vị điện tâm đồ với chụp mạch vành cản quang trong nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên

TUONG-QUAN-GIUA-GIA-TRI-CHAN-DOAN-DINH-VI-DIEN-TAM-DO-VOI-CHUP-MACH-VANH-CAN-QUANG-TRONG-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-ST-CHENH-LECH.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *