Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Thư viện online / Bài tập thống kê y học

Bài tập thống kê y học

Bài tập thống kê y học năm 2011 của bác sĩ Rạng.

Vui lòng vào đường link sau để download:

http://www.mediafire.com/?jpxn11xfd0fcjwo

Check Also

Phần mềm thống kê spss 16

Vui lòng bấm vào đường link sau để download: https://drive.google.com/file/d/0B9imIYzZa97SV3dqX1pzUUVmaEk/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *