Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 9: N-ACETYLCYSTEINE LIỀU CAO TRONG DỰ PHÒNG ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH: MỘT NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN CÓ ĐỐI CHỨNG

BÀI 9: N-ACETYLCYSTEINE LIỀU CAO TRONG DỰ PHÒNG ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH: MỘT NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN CÓ ĐỐI CHỨNG

BAI_9._N-ACETYLCYSTEINE_LIEU_CAO_TRONG_DU_PHONG_DOT_CAP_CUA_BENH_PHOI_TAC_NGHEN_MAN_TINH.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *