Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 9: n-acetylcysteine liều cao trong dự phòng đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng

Bài 9: n-acetylcysteine liều cao trong dự phòng đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng

BAI_9._N-ACETYLCYSTEINE_LIEU_CAO_TRONG_DU_PHONG_DOT_CAP_CUA_BENH_PHOI_TAC_NGHEN_MAN_TINH.pdf

Advertisements

Check Also

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *