Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 7: rối loạn chức năng vòi nhĩ trong viêm tai giữa mạn thủng nhĩ

Bài 7: rối loạn chức năng vòi nhĩ trong viêm tai giữa mạn thủng nhĩ

BAI_7._ROI_LOAN_CHUC_NANG_VOI_NHI_BVTMMH.pdf

Advertisements

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *