Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2013 / BÀI 4: SO SÁNH PHÁC ĐỒ TUẦN TỰ CỘNG THÊM PROBIOTICS VỀ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI VỚI PHÁC ĐỒ TUẦN TỰ: MỘT NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN ĐỐI CHỨNG

BÀI 4: SO SÁNH PHÁC ĐỒ TUẦN TỰ CỘNG THÊM PROBIOTICS VỀ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI VỚI PHÁC ĐỒ TUẦN TỰ: MỘT NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN ĐỐI CHỨNG

BAI4-SO-SANH-PHAC-DO-TUAN-TU-CONG-THEM-PROBIOTICS-VE-TIET-TRU-HELICOBACTER-PYLORI-VOI-PHAC-DO-TUAN-TU-MOT-NGHIEN-CUU-NGAU-NHIEN-DOI-CHUNG.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 32 (Báo cáo Điều dưỡng): KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT THÔNG TIỂU LƯU

BAI32-KHAO-SAT-TY-LE-NHIEM-KHUAN-DUONG-TIET-NIEU-TREN-BENH-NHAN-DAT-THONG-TIEU-LUU.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *