Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 4: khảo sát tình hình mổ lấy thai tại bệnh viện nhật tân năm 2013

Bài 4: khảo sát tình hình mổ lấy thai tại bệnh viện nhật tân năm 2013

BAI_4._MO_LAY_THAI_BV_NHAT_TAN.pdf

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *