Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 4: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN NHẬT TÂN NĂM 2013

BÀI 4: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN NHẬT TÂN NĂM 2013

BAI_4._MO_LAY_THAI_BV_NHAT_TAN.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *