Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 3: GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE LÀ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

BÀI 3: GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE LÀ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

BAI_3._GAMMA_GLUTAMYL_TRANSFERASE_LA_YEU_TO_DU_DOAN_TRONG_CHAN_DOAN_HOI_CHUNG_CHUYEN_HOA.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *