Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 23: giá trị lưu huyết não trên bệnh nhân nhồi máu não

Bài 23: giá trị lưu huyết não trên bệnh nhân nhồi máu não

BAI_23._GIA_TRI_LUU_HUYET_NAO_BS_QUANG.pdf

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *