Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 23: GIÁ TRỊ LƯU HUYẾT NÃO TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO

BÀI 23: GIÁ TRỊ LƯU HUYẾT NÃO TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO

BAI_23._GIA_TRI_LUU_HUYET_NAO_BS_QUANG.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *