Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 2: nhồi máu não có vi đạm niệu và kết cục lúc ra viện bằng thang điểm rankin

Bài 2: nhồi máu não có vi đạm niệu và kết cục lúc ra viện bằng thang điểm rankin

BAI_2._VI_DAM_NIEU_BS_QUANG.pdf

Advertisements

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *