Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 18: nhân một trường hợp mạch máu tiền đạo tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Bài 18: nhân một trường hợp mạch máu tiền đạo tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

BAI_18._MOT_CA_MACH_MAU_TIEN_DAO_BS_PHONG.pdf

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *