Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 17: nhân một trường hợp suy giáp bẩm sinh tại khoa nội tổng hợp, bệnh viện an giang

Bài 17: nhân một trường hợp suy giáp bẩm sinh tại khoa nội tổng hợp, bệnh viện an giang

BAI_17._MOT_CA_SUY_GIAP_BS_BS_HOA.pdf

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *