Home / Tài liệu học tập / Thống kê TS Rạng / BÀI 16. ƯỚC TÍNH CỠ MẪU

BÀI 16. ƯỚC TÍNH CỠ MẪU

BAI-16.-UOC-TINH-CO-MAU.pdf

Advertisements

Check Also

Phụ lục 2. Cách thiết kế và thu thập dữ liệu

PL_2._CACH_THU_THAP_DU_LIEU.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *