Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 16: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM LEPTOSPIRA

BÀI 16: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM LEPTOSPIRA

BAI_16._MOT_CA_LEPTOSPIROSE_BS_THAO.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *