Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 16: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG BRUGADA TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG

BÀI 16: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG BRUGADA TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG

BAI_16._NHAN_MOT_TRUONG_HOP_HOI_CHUNG_BRUGADA__TREN_BN_VIEM_RUOT_THUA_CAP.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *