Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 16: nhân một trường hợp hội chứng brugada trên bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tại khoa ngoại bệnh viện đktt an giang

Bài 16: nhân một trường hợp hội chứng brugada trên bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tại khoa ngoại bệnh viện đktt an giang

BAI_16._NHAN_MOT_TRUONG_HOP_HOI_CHUNG_BRUGADA__TREN_BN_VIEM_RUOT_THUA_CAP.pdf

Advertisements

Check Also

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *