Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 16: khảo sát nồng độ men tim (troponin t và nt-probnp) ở bệnh nhân thẩm tách máu

Bài 16: khảo sát nồng độ men tim (troponin t và nt-probnp) ở bệnh nhân thẩm tách máu

BAI16-KHAO-SAT-NONG-DO-MEN-TIM-TROPONIN-T-VA-NT-PROBNP-O-BENH-NHAN-THAM-TACH-MAU.pdf

Check Also

Bài 32 (báo cáo điều dưỡng): khảo sát tỷ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên bệnh nhân đặt thông tiểu lưu

BAI32-KHAO-SAT-TY-LE-NHIEM-KHUAN-DUONG-TIET-NIEU-TREN-BENH-NHAN-DAT-THONG-TIEU-LUU.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *