Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 15: TÌNH HÌNH NHIỄM VIÊM GAN A CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHẬT TÂN

BÀI 15: TÌNH HÌNH NHIỄM VIÊM GAN A CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHẬT TÂN

BAI_15._VIEM_GAN_A__BV_NHAT_TAN.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *