Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 15: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG rtPA TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BÀI 15: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG rtPA TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_15._NHAN_MOT_TRUONG_HOP_NHOI_MAU_NAO_CAP_DUOC_DIEU_TRI_BANG_rtPA_TAI_KHOA_NOI_TK.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *