Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 14: so sánh phẫu thuật hussein và hussein cải biên trong điều trị trĩ nội độ 3 và 4

Bài 14: so sánh phẫu thuật hussein và hussein cải biên trong điều trị trĩ nội độ 3 và 4

BAI14-SS-PHAU-THUAT-HUSSEIN-VA-HUSSEIN-CAI-BIEN-TRONG-DIEU-TRI-TRI-NOI-DO-3VA4.pdf

Advertisements

Check Also

Bài 32 (báo cáo điều dưỡng): khảo sát tỷ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên bệnh nhân đặt thông tiểu lưu

BAI32-KHAO-SAT-TY-LE-NHIEM-KHUAN-DUONG-TIET-NIEU-TREN-BENH-NHAN-DAT-THONG-TIEU-LUU.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *