Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 14: kết quả bước đầu can thiệp động mạch vành cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp

Bài 14: kết quả bước đầu can thiệp động mạch vành cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp

BAI_14._CAN_THIEP_MACH_VANH_BVTM.pdf

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *