Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 14: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP CỨU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

BÀI 14: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP CỨU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

BAI_14._CAN_THIEP_MACH_VANH_BVTM.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *