Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 14: các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp không điển hình

Bài 14: các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp không điển hình

BAI_14._CAC_TRUONG_HOP_NHOI_MAU_CO_TIM_CAP_KHONG_DIEN_HINH.pdf

Advertisements

Check Also

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *