Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 12: đánh giá các yếu tố gây kém đáp ứng điều trị erythropoietin ở bệnh nhân suy thận mạn đang chạy thận nhân tạo

Bài 12: đánh giá các yếu tố gây kém đáp ứng điều trị erythropoietin ở bệnh nhân suy thận mạn đang chạy thận nhân tạo

BAI12-DANH-GIA-YEU-TO-GAY-KEM-DAP-UNG-DIEU-TRI-ERYTHROPOIETIN-O-BN-SUY-THAN-MAN-DANG-CHAY-TNT.pdf

Check Also

Bài 32 (báo cáo điều dưỡng): khảo sát tỷ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên bệnh nhân đặt thông tiểu lưu

BAI32-KHAO-SAT-TY-LE-NHIEM-KHUAN-DUONG-TIET-NIEU-TREN-BENH-NHAN-DAT-THONG-TIEU-LUU.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *