Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 12: CHĂM SÓC TÍCH CỰC LÀM GIẢM NGUY CƠ TẮC ĐÀM VÀ THAY NỘI KHÍ QUẢN TRÊN BỆNH NHI THỞ MÁY

BÀI 12: CHĂM SÓC TÍCH CỰC LÀM GIẢM NGUY CƠ TẮC ĐÀM VÀ THAY NỘI KHÍ QUẢN TRÊN BỆNH NHI THỞ MÁY

BAI_12._CHAM_SOC_TICH_CUC_LAM_GIAM_NGUY_CO_TAC_DAM_VA_THAY_NOI_KHI_QUAN.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *