Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 12: chăm sóc tích cực làm giảm nguy cơ tắc đàm và thay nội khí quản trên bệnh nhi thở máy

Bài 12: chăm sóc tích cực làm giảm nguy cơ tắc đàm và thay nội khí quản trên bệnh nhi thở máy

BAI_12._CHAM_SOC_TICH_CUC_LAM_GIAM_NGUY_CO_TAC_DAM_VA_THAY_NOI_KHI_QUAN.pdf

Advertisements

Check Also

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *