Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 12: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THUỐC QUA PHÂN TÍCH ABC/VEN NĂM 2013 TẠI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG

BÀI 12: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THUỐC QUA PHÂN TÍCH ABC/VEN NĂM 2013 TẠI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG

ByCI_12._PHAN_TICH_ABC_VEN__DS_TRI.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *