Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 11: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA NITƠ LỎNG TRÊN BỆNH NHÂN SẸO LỒI TẠI KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN AN GIANG

BÀI 11: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA NITƠ LỎNG TRÊN BỆNH NHÂN SẸO LỒI TẠI KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_11._DANH_GIA_HIEU_QUA_CUA_NITO_LONG_TREN_BN_SEO_LOI.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *