Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 10: kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn trên tại bệnh viện đktt an giang

Bài 10: kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn trên tại bệnh viện đktt an giang

BAI_10._NOISOI_LAY_SOI_BS_QUOC.pdf

Advertisements

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *