Home / Tài liệu học tập / Thống kê TS Rạng / BÀI 1. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BÀI 1. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BAI-1.-CAC-BUOC-TIEN-HANH-NCKH.pdf

Advertisements

Check Also

Phụ lục 2. Cách thiết kế và thu thập dữ liệu

PL_2._CACH_THU_THAP_DU_LIEU.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *