Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2004 / An ultrasound scoring system to predict of developing shock for dengue hemorrhagic fever

An ultrasound scoring system to predict of developing shock for dengue hemorrhagic fever

ULTRASOUND-IN-THE-EMERGENCY-DEPARTMENT.pdf

Advertisements

Check Also

Thương hàn, một vấn đề nan giải

THUONG-HAN—MOT-VAN-DE-NAN-GIAI.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *